Nội dung

Style Switcher

nhà nhập khẩu phế liệu khai thác

29Feb 899

Thủ tục nhập khẩu ủy thác phế liệu cần lưu ý những gì?

2020-6-8 · Thương nhân nhận ủy thác nhập khẩu: là thương nhân nhập khẩu phế liệu theo hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. (Căn cứ Điều 3, Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BTC-BTNMT)

liên hệ chúng tôi
8Feb 1146

Sẽ không còn nhập khẩu ủy thác phế liệu

2018-9-18 · Phế liệu nhập khẩu không đạt chất lượng do Hải quan TP.HCM bắt giữ. Ảnh: T.H Gần một nửa cấp cho DN ủy thác Theo Cục Hàng hải Việt Nam, tính đến hết tháng 5/2018- thời gian cao điểm phế liệu tồn tại cảng- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ...

liên hệ chúng tôi
22Feb 1319

Nguồn Nhập Khẩu Phế Liệu Các Loại Vào Việt Nam

2020-3-6 · Phế liệu sắt thép thuộc nhóm các mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu. Trong năm qua, nhiều quy định đã được ban hành để chặn bớt việc nhập khẩu rác phế liệu. Nhập khẩu phế liệu sắt thép đã bước đầu giảm được tốc độ cả về sản lượng lẫn giá trị.

liên hệ chúng tôi
2Feb 849

Hướng dẫn thủ tục và điều kiện nhập khẩu phế liệu

3.1.2. Thương nhân nhập khẩu ủy thác phải đáp ứng các điều kiện sau: + Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận. + Hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ loại phế liệu nhập khẩu và thành phần phế liệu nhập ...

liên hệ chúng tôi
29Feb 1560

Không cấp mới GXN đối với đơn vị ủy thác nhập khẩu phế liệu

2018-9-20 · Không cấp mới GXN đối với đơn vị ủy thác nhập khẩu phế liệu 20/09/2018 08:21 AM Đây là nội dung nổi bật tại Chỉ thị 27/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

liên hệ chúng tôi
26Feb 1288

Muốn nhập khẩu phế liệu thép: Doanh nghiệp Việt cần đáp ...

2019-7-9 · Về việc nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về người nhập khẩu tại Khoản 2 Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường 2014. Theo đó, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

liên hệ chúng tôi
20Feb 1012

Điều kiện, thủ tục được cấp giấy phép nhập khẩu …

2020-12-18 · Phế liệu nhập khẩu Mức phí (nghìn đồng/hồ sơ) Cấp lần đầu giấy xác nhận Cấp lại giấy xác nhận I Phế liệu thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu 1 Phế liệu sắt, thép a Tổng khối lượng nhập khẩu từ 5.000 đến 100.000 tấn/năm 68.000 …

liên hệ chúng tôi
13Feb 1478

Hướng dẫn mới về hồ sơ hải quan đối với phế liệu nhập khẩu

- Giấy xác nhận kỹ quỹ nhập khẩu phế liệu: 01 bản sao chứng thực; - Hợp đồng ủy thác (trong trường hợp nhập khẩu ủy thác): 01 bản chụp; - Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu nhập khẩu: 01 bản chính (nộp sau khi được STNMT nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu ...

liên hệ chúng tôi
7Feb 1318

Thủ tục nhập khẩu phế liệu

2015-4-24 · Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 thì: Trước khi làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng phế liệu, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định ...

liên hệ chúng tôi
28Feb 1184

Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu mới nhất

2017-12-16 · Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu phế liệu mới nhất. Lê Minh Trường. 16/12/2017. Tư vấn luật doanh nghiệp. 0. Hiện nay Nhà nước quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề nhập khẩu phế liệu nhằm bảo vệ môi trường của quốc gia. Vì vậy đã gây cản trợ phần nào đối ...

liên hệ chúng tôi
21Feb 1867

XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

2018-3-8 · Phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất Danh mục các phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày …

liên hệ chúng tôi
2Feb 922

Thủ tướng chỉ đạo không nhập phế liệu về sơ chế

2018-9-17 · Không cấp phép nhập khẩu phế liệu về chỉ để sơ chế Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường không cấp mới giấy xác nhận, không gia hạn giấy xác nhận đối với đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu phế liệu.

liên hệ chúng tôi
15Feb 1298

Hướng dẫn mới về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên ...

Hướng dẫn mới về thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Cục Hải quan các tinh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan khi thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu theo các Giấy xác nhận được gia hạn phải đối chiếu thông tin về khối lượng, chủng ...

liên hệ chúng tôi
4Feb 1959

NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU

HỒ SƠ KHAI THÁC SỬ DỤNG NƯỚC MẶT GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC NGẦM GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN TIẾP NHẬN NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CHƯA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ TÁC ...

liên hệ chúng tôi
18Feb 505

Quy trình nhập và khai thác hàng lẻ với nhà nhập khẩu ...

2021-9-23 · Làm thủ tục Hải quan khai thác hàng lẻ. Thời gian khai thác hàng lẻ từ ngày hàng cập cảng khoảng 3 ngày. Nhà nhập khẩu tiến hành khai hải quan lô hàng, hoặc có thể nhờ bên giao nhận forwarder làm thủ tục hải quan ví dụ Everlines 0938550527. Sau khi tờ khai được phân luồng có ...

liên hệ chúng tôi
24Feb 1808

Hồ sơ hải quan khi nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản …

2019-4-24 · Hồ sơ hải quan khi nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất 24/04/2019 10:22 AM Nội dung này được đề cập tại Công văn 2188/TCHQ-GSQL về việc tăng cường các giải pháp quản lý, ngăn chặn tình trạng NK chất thải và chống buôn lậu, gian lận thương mại trong NK phế liệu.

liên hệ chúng tôi
15Feb 1127

Quy định về nhập khẩu phế liệu

2021-2-10 · – Thương nhân nhập khẩu uỷ thác phế liệu cho thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu phải có hợp đồng nhập khẩu uỷ thác ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tại chỗ có đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản này.

liên hệ chúng tôi
8Feb 1737

Thủ tục và điều kiện nhập khẩu phế liệu

2021-10-24 · + Hợp đồng nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy thác nhập khẩu và cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu nhưng không đạt các yêu cầu theo …

liên hệ chúng tôi
4Feb 1054

Muốn Nhập Khẩu Phế Liệu Vào Việt Nam Cần Những Điều ...

2019-7-16 · 4 điều kiện được nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam Chính phủ vừa ban hành Nghị định 40/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định, quy …

liên hệ chúng tôi
9Feb 760

Phế liệu nhập khẩu từ DNCX

2019-7-15 · Phế liệu nhập khẩu từ DNCX. Câu hỏi: 21790: chúng tôi là doanh nghiệp chuyên kinh doanh và tái chế phế liệu.Có đầy đủ điều kiện về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 1.Công ty có nhu cầu nhập mặt hàng là: Phế liệu cáp tín hiệu lõi đồng từ doanh nghiệp ...

liên hệ chúng tôi
30Feb 1928

Thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài đúng quy ...

2021-10-22 · Luật pháp Việt Nam quy định như thế nào về thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa? Và nếu đây là nỗi băn khoăn, trăn trở của bạn thì đừng vội lướt qua bài viết. Hôm nay JES sẽ chia sẻ đến bạn đọc nội dung "Thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa từ nước ngoài đúng quy định".

liên hệ chúng tôi
3Feb 1644

Thủ tục và thuế nhập khẩu phế liệu giấy

Thương nhân nhập khẩu uỷ thác. – Hợp đồng nhập khẩu uỷ thác được ký với thương nhân trực tiếp sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế. – Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu được Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt cơ sở sản ...

liên hệ chúng tôi
1Feb 1638

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu

2017-5-26 · Trình tự thủ tục xin giấy phép nhập khẩu phế liệu. Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. – Trường hợp hồ sơ đã ...

liên hệ chúng tôi
11Feb 1904

Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Và Điều Kiện Nhập Khẩu Phế ...

2021-10-24 · Hướng Dẫn Chi Tiết Thủ Tục Và Điều Kiện Nhập Khẩu Phế Liệu Cho Doanh Nghiệp Mới 2021| KAN Asia – Phế liệu nhập khẩu cũng là các loại vật liệu bị loại ra từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng, chúng được thu hồi để tái chế, dùng làm nguyên liệu sản xuất.

liên hệ chúng tôi
22Feb 1827

Phế liệu nhập khẩu

2/ Vận tải đơn (1 bản chụp); 3/ Giấy xác nhận ký quỹ NK phế liệu (1 bản sao chứng thực); 4/ (Hợp đồng ủy thác (trong trường hợp NK ủy thác) (1 bản chụp); 5/ Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng phế liệu NK (1 bản chính) (nộp sau khi được Sở Tài ...

liên hệ chúng tôi
11Feb 1305

Việt Nam nhập khẩu 9,2 triệu tấn phế liệu trong năm 2018 ...

2019-5-22 · Năm ngoái, hơn 9,2 triệu tấn phế liệu nhập khẩu vào Việt Nam, tăng hơn 1,3 triệu tấn so với năm 2017. Cùng với tác động từ các doanh nghiệp giấy/bột giấy, gang thép, nhiệt điện than,… được cảnh báo đang khiến môi trường ngày càng ô nhiễm.

liên hệ chúng tôi
1Feb 1883

Lệnh Cấm Nhập Khẩu Phế Liệu Của Trung Quốc …

2019-5-21 · Lệnh cấm nhập khẩu phế liệu nhựa và chất thải của Trung Quốc đã làm gián đoạn các chương trình tái chế của Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy đầu tư vào các nhà máy Mỹ chế biến rác tái chế. Các nhà đầu tư bao gồm các công ty Trung Quốc vẫn cần tiếp …

liên hệ chúng tôi
23Feb 1864

Những trường hợp nào được nhập khẩu phế liệu làm nguyên ...

2021-3-4 · Đối tượng được phép nhập khẩu phế liệu vào Việt Nam. Như đã nói ở trên, chỉ có các doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, có nhà máy, dây chuyền được Bộ tài nguyên và môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận ...

liên hệ chúng tôi
13Feb 1948

Thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa HDPE từ nước ngoài

2018-12-7 · 2. Thủ tục nhập khẩu phế liệu nhựa Theo hướng dẫn tại công văn 6644/TCHQ-GSQL 1. Đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu Phế liệu: Cơ qua n hải quan không thực hiện đăng ký tờ khai hải quan đối với hàng hóa là phế liệu nhưng doanh nghiệp nhập khẩu không khai thông tin Giấy xác nhận nhập khẩu phế liệu trên tờ ...

liên hệ chúng tôi
24Feb 1846

Quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu phế liệu

2021-2-10 · b) Hợp đồng nhập khẩu phế liệu phải ghi rõ nguồn gốc, thành phần phế liệu nhập khẩu phù hợp với hợp đồng ủy thác nhập khẩu nêu tại điểm a Khoản 2 Điều 4 Thông tư 34/2012 và cam kết tái xuất phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu về đến cửa khẩu.

liên hệ chúng tôi