Nội dung

Style Switcher

các yếu tố thúc đẩy phát triển khai thác

10Feb 1140

Môi trường vĩ mô là gì? Các yếu tố & ví dụ về môi trường vĩ …

Môi trường kinh tế bao gồm một số yếu tố như bản chất và cơ cấu của nền kinh tế, nguồn lực sẵn có, mức thu nhập, GDP, tỷ lệ tăng trưởng thực tế GDP, VAT, tỷ lệ lạm phát, mức độ phát triển kinh tế, phân phối thu nhập, các yếu tố sản xuất, chính sách

liên hệ chúng tôi
24Feb 918

Phát triển du lịch Việt Nam từ góc độ quy hoạch và khai …

2021-10-4 · Phát triển du lịch Việt Nam từ góc độ quy hoạch và khai thác di sản văn hóa. Mai Anh. Theo TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, muốn phát triển hiệu quả sản phẩm du lịch tại các di sản văn hoá cần đầu tư phát triển chuỗi sản phẩm du lịch từ các giá trị cốt lõi, nổi trội của di ...

liên hệ chúng tôi
3Feb 848

Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường …

2021-10-28 · Những giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm nhằm giúp các bạn sinh viên ôn tập kiến thức bộ môn Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lenin, ôn thi hết học phần hiệu quả.

liên hệ chúng tôi
20Feb 1323

Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược thị trường của doanh ...

2021-8-27 · Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế có ảnh hưởng lớn đến phát triển chiến lược thị trường của DNTM. Từ các yếu tố của môi trường kinh doanh này, DNTM sẽ xác định được những cơ hội/nguy cơ đối với việc phát triển chiến lược thị trường các yếu tố …

liên hệ chúng tôi
1Feb 1562

Nguyên nhân nào quyết định thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển ...

2021-8-12 · Nguyên nhân nào quyết định thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai? A. Nhờ tài nguyên thiên nhiên phong phú. B. Nhờ quân sự hóa nền kinh tế. C. Nhờ áp dụng những thành tựu KHKT hiện đại. D. Nhờ trình độ tập trung sản xuất, tập trung tư bản cao.

liên hệ chúng tôi
17Feb 739

Các yếu tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ...

2021-9-27 · Kết cấu hạ tầng kỹ thuật của nước tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố cơ bản để thu hút nguồn vốn FDI và cũng là yếu tố thúc đẩy hoạt động FDI phát triển, các yếu tố này có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

liên hệ chúng tôi
6Feb 607

Đầu tư hạ tầng cảng cá góp phần thúc đẩy phát triển khai ...

2021-6-18 · Đầu tư hạ tầng cảng cá góp phần thúc đẩy phát triển khai thác thủy sản. N hững năm gần đây, việc quan tâm đầu tư xây dựng các cảng cá của tỉnh đã tạo động lực nâng cao hiệu quả phát triển khai thác hải sản, đặc biệt là khai thác hải sản xa bờ; giảm tổn ...

liên hệ chúng tôi
9Feb 622

Các giải pháp thúc đẩy số hóa trong lĩnh vực bất động sản ...

2021-5-22 · Các giải pháp thúc đẩy số hóa trong lĩnh vực bất động sản. Dịch bệnh COVID -19 đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển đổi số, hướng đến sự phát triển bền vững. Dự báo xu hướng này sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn và trở thành một lực đẩy cho thị trường bất ...

liên hệ chúng tôi
7Feb 565

Bài: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân ...

2021-10-30 · VnDoc xin giới thiệu tới các bạn Lý thuyết Địa lý lớp 9 bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp để tham khảo chuẩn …

liên hệ chúng tôi
8Feb 1674

Những yếu tố sẽ thúc đẩy phát triển 5G trong tương lai ...

2020-1-14 · Những yếu tố nào sẽ thúc đẩy phát triển 5G trong tương lai? Tốc độ và truy cập thời gian thực: Tốc độ và độ trễ mà 5G cho phép sẽ mở ra cơ hội cho các trường hợp sử dụng mới và bổ sung tính di động như là một tùy chọn vào các trường hợp sử dụng hiện tại.

liên hệ chúng tôi
7Feb 1762

Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát ...

Những nhân tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 - 1973 bao gồm: - Một là, lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kĩ thuật cao, năng động, sáng tạo. + Lãnh thổ Mĩ rộng lớn: phát triển các cùng chuyên ...

liên hệ chúng tôi
8Feb 847

Năm 2022: Tăng tốc các giải pháp thúc đẩy phát triển …

2021-7-9 · Theo đó, tỷ lệ cơ giới hóa trong khai thác hầm lò đã tăng vượt bậc, từ 10% lên 80% trong những năm qua. Bên cạnh đó, thúc đẩy phát triển nền sản xuất cơ khí trong nước, tiết kiệm ngoại tệ, tạo sự chủ động và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

liên hệ chúng tôi
22Feb 775

Ba yếu tố quyết định để đất nước phát triển nhanh và bền ...

2010-10-24 · Phải phát triển kinh tế. Kinh tế phát triển là yếu tố đầu tiên quyết định đất nước phát triển nhanh và bền vững! Ngay từ khi nghiên cứu lý luận, Mác đã khẳng định rằng Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức. Trong hơn 20 năm đổi mới ...

liên hệ chúng tôi
21Feb 1846

Phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực thúc đẩy tăng trưởng ...

2021-9-2 · Phát huy nội lực, tận dụng ngoại lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Chuyên gia Nguyễn Bích Lâm, nội lực được xác định là nền tảng, đóng vai trò ...

liên hệ chúng tôi
26Feb 935

Đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển nghệ thuật công …

2021-10-17 · Đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển nghệ thuật công cộng. Bà Trần Thúy Lan - Phó trưởng Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết, tại các không gian nghệ thuật công cộng này đã diễn ra các hoạt động như Tết Trung thu, là địa điểm tổ chức các ...

liên hệ chúng tôi
10Feb 1623

Những yếu tố nào sẽ thúc đẩy phát triển 5G trong tương lai ...

2020-1-14 · Tạo ra các ứng dụng độc đáo, khác lạ. Các nhà khai thác mạng di động cần đầu tư phát triển ứng dụng di động 5G và làm việc với các nhà phát triển để tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và độc đáo đặc biệt là các …

liên hệ chúng tôi
7Feb 1819

Đề xuất tỉnh có những chủ trương, chính sách phù hợp thúc ...

2021-8-12 · Thời gian qua, Đảng và Nhà nước các cấp đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển cũng như giải quyết các khó khăn đặt ra. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn có nhiều bất cập, khó khăn, vướng mắc, đòi hòi các cấp cần tiếp tục quan …

liên hệ chúng tôi
17Feb 882

Các yếu tố thúc đẩy hội nhập quốc tế

2021-10-26 · Định hướng phát triển đối với các ngành, lĩnh vực chủ yếu, Chiến lược chỉ rõ, nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm mức tiêu hao năng lượng trong hoạt động sản xuất, vận tải, thương mại và công nghiệp; đẩy mạnh khai thác có hiệu quả và tăng tỷ trọng các …

liên hệ chúng tôi
28Feb 753

Nhiều yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển

2017-1-1 · Nhiều yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển 01-01-2017 - 22:36 | Kinh tế Chia sẻ Giọng Nam phía bắc ... Hiện nay, Chính phủ đã triển khai các đầu việc như tái cơ cấu các tổng công ty, tập đoàn, DN nhà nước qua việc cụ thể hóa số lượng DN cổ phần hóa, ...

liên hệ chúng tôi
7Feb 1075

Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN ...

Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là. A. mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực. B. các nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước. C. nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á. D. những tổ chức hợp ...

liên hệ chúng tôi
16Feb 1818

Khai thác hiệu quả các tiềm năng để phát triển huyện Mỹ ...

2021-10-7 · Khai thác hiệu quả các tiềm năng để phát triển huyện Mỹ Đức. (HNMO) - Ngày 7-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền dẫn đầu đoàn công tác của thành phố làm việc với huyện Mỹ Đức về tình hình kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát ...

liên hệ chúng tôi
20Feb 1406

Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ...

2021-10-25 · Tiết 11 – Bài 11: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP Khai thác cát ở lòng hồ Dầu Tiếng Khai thác đá ở núi Bà Đen khai thác cát trên sông Vàm Cỏ Đông, đoạn xã trí Bình, huyện Châu Thành.

liên hệ chúng tôi
4Feb 840

Phát triển và khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo

2021-10-15 · Phát triển và khai thác hiệu quả năng lượng tái tạo Thứ sáu, 15/10/2021 16:00 (GMT+7) 16:00 15/10/2021 Phát triển và khai thác có hiệu quả năng lượng tái tạo là một trong những yếu tố quan trọng để Việt Nam thành công chuyển dịch theo hướng bền vững.

liên hệ chúng tôi
22Feb 1828

Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo ...

2021-10-29 · Hầu hết các quốc gia có biển đều coi trọng phát triển kinh tế biển, đẩy mạnh khai thác không gian, mặt biển, tài nguyên, tiềm năng, lợi thế của biển để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và đặc quyền kinh tế biển.

liên hệ chúng tôi
10Feb 1900

Thúc đẩy tính liên thông giữa sử dụng nhân lực khu vực …

2021-10-27 · Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Ưu tiên triển khai trước các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, y tế".

liên hệ chúng tôi
22Feb 1543

Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy kinh tế các nước Tây Âu phát ...

2021-8-14 · Nguyên nhân cơ bản thúc đẩy kinh tế các nước Tây Âu phát triển lả A. nhà nước đóng vai trò lớn trong việc quản lý, điều tiết, thúc đẩy nền kinh tế B. áp dụng những thành tựu khoa học – kĩ thuật hiện đại vào trong sản xuất C. tận dụng các cơ hội bên ngoài để phát triển kinh tế D. sự nỗ lực bóc ...

liên hệ chúng tôi
7Feb 822

KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT ...

2021-4-16 · KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ ĐỂ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH. Quảng Trị là một vùng đất hiền lành, giản dị, nhưng rất đổi tự hào về một thời quá khứ hào hùng – nơi hội tụ ý chí khát vọng đấu tranh thống nhất của cả dân tộc Việt Nam và nhân loại yêu ...

liên hệ chúng tôi